Tag Archives: nhà ở xã hội

Khi chủ đầu tư và sàn giao dịch bắt tay làm giá

Khi đưa ra chủ trương về nhà ở xã hội cần phải lường hết mọi khả năng thao túng, lách luật để trục lợi, phá hỏng các mục tiêu của chủ trương chính sách đó.
http://www.baomoi.com/Home/NhaDat/daidoanket.vn/Khi-chu-dau-tu-va-san-giao-dich-bat-tay-lam-gia/11734262.epi

Link

Theo đó, đối với các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp thì phải là đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố Hà Nội. Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở.

http://m.cafef.vn/chinh-sach-quy-hoach/ha-noi-sua-doi-mot-so-quy-dinh-mua-nha-thu-nhap-thap-2013080115330746010ca44.chn