Tham gia

Công việc đánh giá cần trí tuệ cũng như kinh nghiệm của không chỉ một cá nhân. Do đó chúng tôi mong muốn được tiếp nhận ý kiến cũng như các bài đánh giá tâm huyết của các nhà chuyên môn. Hình thức tham gia rất phong phú, bạn chỉ cần vài giây đăng ký làm thành viên trang thông tin là đã có thể đăng bài.

Nếu chưa có điều kiện tham gia thường xuyên, bạn vẫn có thể góp ý với từng bài viết ở ngay dưới các bài đó.

Để đảm bảo chất lượng cũng như mục tiêu của trang thông tin, ban biên tập giữ quyền biên tập lại các bài đăng chưa đúng với tiêu chí của trang thông tin, mong các bạn lưu ý.