Nội quy

Trang thông tin “Chọn mua nhà – đất” chịu sự quản lý chung của công ty EZConsulting Vietnam. Nội dung đăng tải phù hợp với tiêu chí của trang thông tin là đánh giá các BĐS đã và đang xây dựng (kể cả dự án sắp triển khai). Các thành viên tham gia có quyền đăng bài và thể hiện ý kiến cá nhân, nhưng không được có các hành động:

  1. Phá hoại trang thông tin
  2. Vi phạm pháp luật
  3. Gian lận thương mại
  4. Không phù hợp với thuần phong mỹ tục
  5. Công kích, bôi nhọ các BĐS khác

EZConsulting Vietnam giữ quyền điều chỉnh nội quy này cho phù hợp với tình hình hoạt động.