Tag Archives: nhà giá rẻ

Vỡ mộng nhà giá rẻ

Quyết định mua nhà tại thời điểm này thật khó khăn, sự hỗ trợ tưởng lớn lại đang vô tác dụng.

Kỳ vọng của người dân về việc được vay lãi suất 6% từ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng của Chính phủ ngày càng mong manh, khi trên thị trường, những dự án nhà đủ điều kiện để vay đếm trên đầu ngón tay.

Với những căn hộ có giá 10 – 14 triệu đồng m2, người mua phải trả cả trăm triệu đồng cho “cò”.

http://landtoday.net/vn/nghiencuutt/48562/vo-mong-nha-gia-re.aspx