Chọn mua nhà chung cư

Khi đi tìm. mua căn hô chung cư, chúng ta thường tìm thông tin về vị trí, thiết kế, giá bán thông qua các trang tin trên internet hoặc gặp trực tiếp môi giới BĐS. Một trong số các tài liệu người mua được cung cấp là sơ đồ căn hộ trong tổng thể ngôi nhà và bản vẽ chi tiết căn hộ.

Thông tin vè thiết kế về cơ bản có thể được rút ra từ các tài liệu bán hàng này, tuy nhiên, cần chú ý mọt số chủ đầu tư không cung cấp đủ thông tin trên tài liệu thiết kế cho mục đích bán hàng. Ví dụ, trên mặt bằng tầng chỉ vị trí các căn hộ, một số chủ đầu tư không cung cấp thông tin về giao thông (thang bộ, thang máy) điện, nước, rác thải…Những không gian kỹ thuật này hay được để trống không thể hiện và người bán hàng thường khôn biết hoặc cố tình không cung cấp thông tin.

Một ví dụ về mặt bằng không rõ chi tiết kỹ thuật để chọn mua căn hộ

Mặt bằng bán hàng thế này là khá đủ thông tin kỹ thuật cho việc chọn mua căn hộ.

Điều này có thể dẫn đến những quyết đinh mua mà thiếu thông tin nên có thể gây bất lợi về sử dụng sau này. Nhiều người khi mua không biết rằng cửa căn hộ của mình đối diện với cửa phòng chứa rác hoặc phòng ngủ nhà mình giáp vách với thang máy, phải chịu tiếng ồn tương đối bất tiện.

Hãy yêu cầu chủ đầu tư cung cấp bản vẽ theo hồ sơ bản vẽ thi công có dấu thẩm định của cơ quan chức năng làm cơ sở / thông tin cho những quyết định mua bán.