Người mua nhà đã bắt đầu xuống tiền

Người mua nhà để ở hoặc cho thuê đã bắt đầu mua. Thị trường vắng bóng giới đầu cơ vì kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn là rất thấp.
http://landtoday.net/vn/nghiencuutt/48604/nguoi-mua-nha-da-bat-dau-xuong-tien.aspx