Khóc ròng vì vàng giảm giá sốc

Vàng giảm giá có thể làm tăng nhu cầu mua nhà, bất kể mục đích để ở hay kinh doanh.
http://m.vnexpress.net/kinhdoanh/kinhdoanh/khoc-rong-vi-vang-giam-gia-soc/2837946/p0